Home ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม PDF Print E-mail
       ศูนย์บริการไตเทียม โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์  เป็นศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
                 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์

เวลา 07.00-20.00 น.

 
  • ผู้ป่วยไตวายฉับพลัน  3,000 บาท
  • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  2,000  บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

โทร 0-4462-5340-8, 0-4461-4100-7,0-4462-5340-9 ต่อ 2272,2273

หรือติดต่อสายตรงหน่วยไตเทียม 0-4462-1212

 ไตทำหน้าที่อะไร

          ไตคนเรามี 2 ข้าง อยู่บริเวณด้านหลังใต้ชายโครงบริเวณบั้นเอว มีรูปร่างคล้ายถั่วเหลือง ประมาณ 12 ซม. ประกอบด้วยหลอดเลือดฝอยมากมาย เรียกว่า หน่วยไต (Nephron) หน่วยไตนี้จะลดจำนวนและเสื่อมสภาพไปตามอายุ และไม่สามารถรถแบ่งตัวใหม่ได้

ไตมีหน้าที่หลายประการดังต่อไปนี้

         1. กำจัดของเสีย

            เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจะมีการย่อยสลายนำส่วนที่เป็นประโยชน์ดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ในขณะเดียวกันเซลล์ร่างกายจะปล่อยของเสียออกสู่กระแสเลือด ผ่านมายังไตและถูกขับออกมากับปัสสาวะ นอกจากนี้ไตยังทำหน้าที่ขับยา และสารแปลกปลอมอื่นๆ ด้วย

         2. ดูดซึมและเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้

            สารบางประเภทแม้จะถูกกรองออกมาได้ แต่ถ้าเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น น้ำตาล ฟอสเฟต และโปรตีน จะถูกดูดกลับโดยเซลล์ของหน่วยไตเพื่อนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้อีก

         3. รักษาสมดุลน้ำของร่างกาย

            ไตเป็นตัวขับน้ำที่มีมากเกินความต้องการออกมา ดังนั้น จึงสังเกตได้ว่าถ้าเราดื่มน้ำมาก หรืออากาศเย็น ปัสสาวะจะมีปริมาณมากและใส ในทางตรงกันข้าม หากร่างกายขาดน้ำ ไตจะพยายามสงวนน้ำไว้ ทำให้ปัสสาวะมีปริมาณน้อยและเข้มข้น

         4. รักษาสมดุลเกลือแร่ของร่างกาย

           ไตที่ปกติจะขับเกลือส่วนเกินได้เสมอแม้จะรับประทานเค็มมากแต่ถ้าสมรรถภาพไตเสื่อมลงจากการเป็นโรคไตจะมีอาการบวมถ้ารับประทานเกลือมากไป

         5. รักษาสมดุลกรดด่างของร่างกาย

           ร่างกายของคนเราผลิตกรดทุกวันจากการเผาผลาญอาหารโปรตีนที่รับประทานเข้าไปในสภาวะที่ไตทำหน้าที่ที่ปกติ จึงไม่มีกรดคั่งในร่างกาย ยกเว้นว่าไตมีความบกพร่อง เช่น ไตวาย ร่างกายจะมีสภาวะเป็นกรด

         6. ควบคุมความดันโลหิต

           ความดันโลหิตสูงเป็นผลจากความผิดปกติในการควบคุมสมดุลน้ำ และเกลือ รวมทั้งการสร้างสารบางชนิดมาเพิ่มความดันโลหิตผู้ป่วยโรคไตหลายชนิดจึงมักมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย เพราะไตถูกกระตุ้นให้สร้างสารที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น

         7. สร้างฮอร์โมน

           ไตปกติสามารถสร้างฮอร์โมนได้หลายชนิด เมื่อไตเป็นโรค การสร้างฮอร์โมนเหล่านั้นจะบกพร่องไป เช่น ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจะขาดฮอร์โมนเออริโธรพอยอิติน (Erythropoietin) ที่ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการซีดเกือบทุกราย

           นอกจากนี้ไตยังผลิตฮอร์โมนอื่น เช่น วิตามินดีชนิด Calcitriol ซึ่งจะช่วยควบคุมการดูดซึมแคลเซียม นอกจากนี้การมีระดับวิตามินดี และแคลเซียมในเลือดต่ำลง ยังเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ต่อมพาราธัยรอยด์ ที่คอหลั่งฮอร์โมนออกมามากผิดปกติ ซึ่งเป็นผลเสียต่ออวัยวะหลายอย่างในร่างกาย

หลักการฟอกเลือด

           หลักการสำคัญ คือ การให้มีการแลกเปลี่ยนของเสีย เกลือแร่ ระหว่างเลือดกับน้ำยาฟอกเลือด โดยผ่านทางตัวกรองเลือด เลือดจะไหลผ่านตัวกรองเลือดซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ เหมือนหลอดเลือดฝอยที่มีรูขนาดเล็กมากๆ อยู่ที่ผนังของหลอด และมีน้ำยาฟอกเลือดไหลผ่านอยู่ด้านนอกหลอดของเสียที่มีระดับสูงในเลือด จะเคลื่อนผ่านผนังของตัวกรองเข้าไปอยู่ในน้ำยาฟอกเลือดทำให้ระดับของเสียในเลือดลดลง น้ำและเกลือแร่จะมีการเคลื่อนผ่านผนังของตัวกรอง ทำให้ระดับเกลือแร่ และดุลของน้ำเป็นปกติ

การฟอกเลือดทำงานอย่างไร

          การฟอกเลือดไม่ได้เป็นการนำเลือดมาทำให้ขาวเหมือนกับชื่อของมัน แต่เป็นการนำเลือดของผู้ป่วยไตวายมาผ่านการทำให้สะอาด ทำให้ของเสียรวมทั้งน้ำและเกลือแร่ส่วนเกินถูกกำจัดออกจากเลือดของผู้ปวย แล้วจึงนำเลือดที่ได้ฟอกแล้ว ซึ่งเป็นเลือดที่ดีกลับเข้าสู่ผู้ป่วย

          การฟอกเลือดต้องใช้เครื่องไตเทียม หรือ (เครื่องฟอกเลือด) ซึ่งมีตัวกรองเป็นตัวทำให้เลือดสะอาด ก่อนที่จะฟอกเลือดพยาบาลจะต้องแทงเข็มเข้าสู่เส้นเลือดพิเศษที่ต้องเตรียมไว้ก่อน ส่วนใหญ่เส้นเลือดนี้จะทำที่บริเวณแขนของผู้ป่วย หลังจากที่ได้แทงเข็มแล้วจึงต่อเข็มเข้ากับท่อเพื่อนำเลือดไปยังตัวกรอง

          หลังจากที่เลือดได้ผ่านการทำให้สะอาดแล้ว รวมทั้งมีการทำให้แร่ธาตุต่างๆ สมดุลแล้ว เครื่องไตเทียมจะนำเลือดที่ดำกลับเข้าสู่ผู้ป่วย เพื่อให้เลือดผู้ป่วยมีความเข้มข้น ของเสียลดลง โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการฟอกเลือดครั้งละ 4-5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากต้องใช้เครื่องไตเทียมในการฟอกเลือดทุกครั้ง จึงต้องทำที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ไตเทียม โดยมีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญด้านการฟอกเลือดเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

          เมื่อเลือดผ่านไปยังตัวกรอง ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกมีเส้นใยเล็กๆ อยู่ภายใน ที่บริเวณตัวกรองนี้เลือดของผู้ป่วยจะมีการแลกเปลี่ยนสารกับน้ำยาชนิดพิเศษ โดยสารที่มีความเข้มข้นมากในผู้ป่วย ได้แก่ ของเสียต่างๆ จะเคลื่อนที่ไปยังน้ำยา และจะมีการแลกเปลี่ยนของเกลือแร่ต่างๆ จนทำให้เกิดความสมดุลขึ้น เยื่อตัวกรองดังกล่าวสร้างสารพิเศษ ซึ่งทำให้เม็ดเลือดต่างๆ รวมทั้งโปรตีนไม่เสียไปจากร่างกาย

การปฏิบัติตัวทั่วไปสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่รักการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

          การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คือ การกรองของเสียออกจากเลือด ใช้เวลาครั้งละ 4-5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เป็นการทำหน้าที่ทดแทนไตบางส่วน ไม่สามารถทดแทนหน้าที่ของไตได้ทั้งหมด เพราะไตคนปกติทำงานตลอดเวลาไม่หยุด แต่ผู้ป่วยฟอกเลือดสัปดาห์ละ 8-10 ชั่วโมงเท่านั้น ผู้ป่วยควรเข้าใจการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันภาวะแทรกซ้อน

การปฏิบัติตัวระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

          ขณะทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หากมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อย ควรแจ้งพยาบาลทันที เช่น วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ หนาว หรือร้อนเกินไป เป็นตะคริว เพื่อได้รับการดูแลป้องกันและแก้ไข ได้ทันท่วงที ระวังและหลีกเลี่ยงการขยับแขนข้างที่ใช้แทงเข็มระหว่างการฟอกเลือด เพราะอาจเกิดเข็มเลื่อนทำให้เส้นเลือดแตกได้

การปฏิบัติตัวก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

          ผู้ป่วยควรไปฟอกเลือดตรงตามเวลานัดหมาย ควรชั่งน้ำหนักตัวก่อนฟอกเลือด และควรทำความสะอาดแขนข้างที่มีการต่อเส้นเลือด

          เมื่อพบแพทย์หรือพยาบาลต้องบอกอาการผิดปกติทุกอย่าง หลังกลับจากการฟอกเลือดครั้งที่แล้วให้แพทย์และพยาบาลทราบก่อนทำการฟอกเลือด เช่น มีไข้ แน่หน้าอก เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ หกล้ม มีบาดแผล นอกจากนี้สิ่งที่จำเป็นต้องบอกพยาบาลก่อนต่อวงจรไตเทียม ได้แก่ มีเลือดออกตามไรฟัน หรือมีเลือดกำเดาไหล หรือไม่ เพราะหากมีความจำเป็นหรือปัญหาในวันที่ไม่ได้ทำการฟอกเลือดจะติดต่อสอบถามเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ถุกต้อง

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.